Site titel

De Biltse Duinen is een ‘Gemeentelijk Landschapsmonument’. Daarmee zijn de landschappelijke, culturele en natuurwaarden vastgelegd en beschermd. De procedure voor dit landschapsmonument heeft jarenlang geduurd en is uiteindelijk met een uitspraak van de Raad van State bevestigd. Ook hebben we een artikel geschreven over het landschapsmonoument in het blad De Levende Natuur.

Nadat het landschapsmonument officieel was vastgesteld, zijn er rechtszaken en een mediation traject geweest over de openbare toegang. Uiteindelijk heeft de Rechtbank Utrecht de blokkaders door houtwallen niet toegestaan en zijn deze houtwallen verwijderd.

Besluit gemeente 2010

Uitspraak Raad van State 2013

Artikel in de Levende Natuur

Uitspraak Rechtbank Utrecht 2015

Daarna heeft een van de eigenaren nog met een paar bomen een pad geblokkeerd. Hiertegen heeft de provincie bezwaar aangetekend en ook deze blokkade is geruimd. De laatste poging om het gebied af te sluiten betrof een verzoek tot het plaatsen van een hek in de vorm van een stalen buis. Dat is door de Monumentencommissie afgewezen.

Na al deze juridische acties en jarenlange strijd is de openbare toegang van het gebied nu geregeld, maar de vereniging blijft zich bewust van de risico’s. Daartoe blijven we alert op ongewenste ontwikkelingen.

 

Maak simpel je website Eigen site maken