Site titel

Missie vereniging

De Vrienden van de Biltse Duinen is een bewonersvereniging die zich inzet voor het behoud van de Biltse Duinen. De vereniging is in 1988 opgericht. Wij beogen:

  • De Biltse Duinen en de bossen rond de Molshoop open te houden voor wandelaars. 
  • Het bos schoon en veilig te houden voor recreanten.
  • De huidige bestemming te handhaven.
  • Het gemeentelijke en provinciale beleid betreffende natuur en recreatie uit te (laten) voeren.

De vereniging is opgericht naar aanleiding van plannen om de bestaande golfbaan uit te breiden in de Biltse Duinen. Na vele jaren is dit voorstel eindelijk van de baan. Echter, in 2006 is het gebied verkocht aan verschillende eigenaren, waarna twee landgoed eigenaren die samen 9 hectare hadden, de toegang tot hun gebied blokkeerden.

 

Om het gebied veilig te stellen heeft de vereniging het verzoek gedaan om de Biltse Duinen als gemeentelijk landschapsmonument te beschermen. Nadat de gemeente hiermee instemde en diverse zittingen van de Rechtbank Utrecht en de Raad van State, is het gebied nu veiliggesteld als gemeentelijk landschapsmonument. Ook is een groot deel van het bos weer gekocht door het Utrechts Landschap en daarmee openbaar toegankelijk.

 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

 

Afgetreden bestuursleden

Op de algemene ledenvergadering in 2018 zijn Kees van Leeuwen en John Bluemink afgetreden. John Bluemink was vanaf de oprichting 30 jaar geleden secretaris en Kees van Leeuwen bijna de gehele periode voorzitter. Wij danken hen hartelijk voor de jarenlange inzet! 

Verslag algemene ledenvergadering

 

Lid worden 

U kunt lid worden van de vereniging door € 5,-- over te maken op girorekening NL24 INGB 0000 489341 ten name van de "Vrienden van de Biltse Duinen, Bilthoven" onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en email adres. Wij hebben uw steun nodig gelet op de huidige juridische procedure om het gebied als gemeentelijk monument veilig te stellen. Geeft u s.v.p. ook uw email adres door, dan kunnen wij u via email op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

 

Maak simpel je website Eigen site maken